voorwaarden

uitlaatdienst www.metkeesmee.nl

Lisse/Sassenheim en omstreken

K.v.K. nr. 28 08 06 83

 
 

Het is veel tekst en droge stof, ik weet het, maar als u uw hond met Kees mee wilt sturen moet ik u toch met klem vragen de onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen. Op het contract tekent u ervoor dat u ze gelezen en begrepen heeft, en akkoord bent met de gestelde voorwaarden.


wie kunnen met kees mee (en wie helaas niet)?


Elke hond die zich sociaal gedraagt ten opzichte van mensen en andere honden, gewend is om (af-en-toe) aan de riem mee te lopen en die minimaal enkele basiscommando's (hier, zit, nee) kent mag in principe met Kees mee.


De hond(en) moet(en) wel aan een aantal eisen voldoen:

 1. -De hond is in goede staat van verzorging

 2. -De hond is fysiek in staat tot een vrij intensieve wandeling van ruim een uur

- De hond heeft geen overdraagbare kwalen onder de leden

 1. -De gangbare inentingen zijn niet ouder dan 3 jaar (check vaccinatieboekje bij intake-gesprek)

 2. -De hond is behandeld tegen vlooien, teken, wormen en andere parasieten

 3. -De hond heeft geen last van ernstige wagenziekte

 4. -De hond kan overweg met Kees, en andersom.


Er zijn enkele uitzonderingen, honden die helaas niet mee kunnen:

- Loopse teefjes (of bijna-loops of net loops geweest, geeft te veel onrust onder de heren)

 1. -Hondjes jonger dan 6 maanden, (middel-)grote honden jonger dan acht maanden, grote dog-achtigen jonger dan een jaar (i.v.m. mogelijke overbelasting botten en gewrichten)

 2. -Honden waarvan de baas de wandeling/rittenkaart niet op tijd heeft betaald ...


MetKeesMee behoudt zich het recht voor om op ieder moment klanten en/of hun hond(en) te weigeren zonder opgaaf van redenen. Het kan tenslotte voorkomen dat het gewoon niet goed voelt, zonder dat je kunt verklaren waardoor dat komt. Als er op dat moment al een betaling is gedaan zal de waarde van de niet-gebruikte ritten aan u worden terugbetaald (zie ook het paragraafje "Betaling en restitutie").


de vragenlijst


Het is van het grootste belang dat u de u per e-mail toegezonden vragenlijst zorgvuldig, volledig en naar waarheid invult. Alleen als ik van al zijn/haar eventuele eigenaardigheden op de hoogte ben kan ik u beloven dat ik uw hond zo veilig mogelijk mee uit wandelen neem.


BENoDIGDHEDEN voor de wandeling


Wanneer u de vragenlijst hebt ingevuld en teruggestuurd, we een intakegesprek gevoerd hebben en de eventuele kennismakingswandeling goed verlopen is, we de contracten getekend hebben, en u mij (zonodig) een sleutel ter beschikking hebt gesteld, kom ik uw hond op de afgesproken dag en tijd ophalen. Is er niemand thuis op de dag dat uw hond met Kees mee gaat, dan dient u van tevoren een aantal zaken op een afgesproken plaats klaar te leggen:

 1. -Voor een contant af te rekenen losse wandeling de betaling,

 2. -of anders de rittenkaart, zodat ik die kan aftekenen.

 3. -Een stevige, goed passende halsband met daaraan een (waterbestendig) plaatje of penning met daarop de naam van de hond en een telefoonnummer waar u te bereiken bent (mag de hond natuurlijk ook al om hebben).

 4. -Een stevige, bijpassende hondenriem van normale lengte.

 5. -Een notitieblokje met een pen

 6. -Een (oude) handdoek waarmee ik uw hond zonodig een beetje schoon en droog kan wrijven

 7. -Eventuele overige benodigdheden, die bij de intake ter sprake zijn gekomen (bijv. bepaald soort beloningssnoepjes, tuigje, muilkorf etc.).


Uiteraard verplicht ik mij (ook middels het sleutelcontract) buiten de bovengenoemde zaken niet aan uw eigendommen te komen, en mij niet te begeven in vertrekken anders dan die waar ik doorheen moet om bij de hond en bij de bovengenoemde zaken te komen.


Betaling en restitutie


De rittenkaarten van MetKeesMee dienen tenminste 48 uur voor de eerstvolgende geplande wandeling betaald te zijn. Contant (bijv. direct na het intake-gesprek of de kennismakingswandeling), of door overboeking naar ons bankrekeningnummer (betaling moet 48 uur van tevoren controleerbaar op onze rekening staan).


Eenmaal gekochte kaarten staan op naam van de hond en op adres van de eigenaar, en zijn op geen enkele manier overdraagbaar.


MetKeesMee behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen wanneer de hond herhaaldelijk voor problemen in de groep of met anderen zorgt, wanneer de hond niet goed genoeg op sturing reageert, wanneer u verhuist of wanneer de veranderende groepssamenstelling uw adres te ver buiten de ophaalroute plaatst. Restitutie van niet-gebruikte ritten op een kaart vindt alleen plaats indien de in het paragraafje "Afzeggen ..." beschreven regels voor wijziging van afspraken zijn gevolgd en MetKeesMee de overeenkomst eenzijdig opzegt, of bij zwaarwegende argumenten waardoor de kaart niet afgemaakt KAN worden (bijv. bij plotseling overlijden van de hond), dit ter beoordeling van MetKeesMee. Bij restitutie dient de hondeneigenaar de rittenkaart weer bij MetKeesMee in te leveren.


Afzeggen of verplaatsen van geplande wandeling, afgelasting.


Indien MetKeesMee niet in staat is een geplande wandeling volgens afspraak uit te voeren (door ziekte, materiaalpech of andere onvoorziene omstandigheden) zal ik mijn uiterste best doen om u daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen, en u zo nodig en zo mogelijk te helpen aan een oplossing (bijvoorbeeld door een collega-uitlaatdienst in te schakelen). Bij een verhindering die van tevoren bekend is (bijv. afspraak voor medische controle of onderhoud aan de bus) stel ik u daarvan tenminste 48 uur van tevoren via e-mail op de hoogte, zodat u zelf een oplossing kunt zoeken.


Omdat de ritten goedkoper worden naarmate de hond meer keer in een week vast meegaat, moet ik de mogelijkheid tot het afzeggen, verplaatsen of opschuiven van geplande wandelingen beperken tot maximaal 1x per vijf ritten (dus max. 2x op een 10-rittenkaart, 3x op een 15-rittenkaart enz.).

Wanneer u binnen deze marge een wandeling wilt afzeggen, verplaatsen (bijv. dinsdagmiddag i.p.v. dinsdagochtend) of opschuiven (bijv. twee weken niet omdat de hond meegaat op vakantie), doe dat dan ten minste 48 uur van tevoren, zodat ik nog kan proberen de opengevallen plaats op te vullen en de routeplanning aan te passen. Is de hond plotseling ziek geworden, of zijn er andere onvoorziene omstandigheden waardoor kort voor de geplande wandeling ik de hond niet kan/hoef op te halen, laat mij dat dan a.u.b. zo snel mogelijk weten (dat mag via mijn 06-noodnummer).


Als u mij een wijziging niet tenminste 48 uur van tevoren doorgeeft, dit korter op de afspraak alsnog doet maar zonder goede reden (ter beoordeling van MetKeesMee), of als ik voor een dichte deur of een huis zonder hond kom te staan ben ik helaas genoodzaakt de gemiste wandeling toch in rekening te brengen (af te tekenen op de rittenkaart).


extra wandeling


Wanneer u een rittenkaart hebt en u uw hond tussentijds een keer extra met Kees mee wilt sturen dan kan dat, mits er een plaats over is op de gewenste wandeling en uw hond naar mijn oordeel in de betreffende groep past. De wandeling wordt dan gewoon op uw rittenkaart afgetekend.


Als uw hond onverhoopt naar de dierenarts moet ...


MetKeesMee behoudt zich het recht voor om op uw kosten diergeneeskundige hulp voor uw hond in te roepen wanneer hij dat noodzakelijk acht. Bij een lichtere blessure of verwonding, waarvoor naar mijn oordeel geen onmiddellijke hulp nodig is zal ik u daarvan op de hoogte brengen middels het notitieboekje bij u thuis of via e-mail.


wettelijke aansprakelijkheid


De eigenaar van de hond blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door de hond, ook tijdens wandelingen met de uitlaatdienst. De hond moet WA (AVP) verzekerd zijn. (Letsel veroorzaakt door bijten van een hond wordt niet altijd gedekt door de WA verzekering, en ook materiële schade aangericht door de hond - bevuilen of beschadigen van iemands kleding, voertuig etc. - valt soms buiten de dekking. Vraag bij twijfel bij uw verzekeringsmaatschappij na of, en in hoeverre uw hond is meeverzekerd.)


Indien twee (of meer) honden in gevecht raken tijdens de wandeling of het vervoer, en er als gevolg daarvan diergeneeskundige hulp moet worden ingeroepen, is de eigenaar van de hond die het gevecht begonnen is aansprakelijk voor de kosten daarvan. Wanneer niet duidelijk is welk van de honden het gevecht is begonnen, worden die kosten door de eigenaren van de betrokken honden gedeeld.


MetKeesMee is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan toebehoren, zoals de halsband of penning van uw hond.


U mag van MetKeesMee, als tijdelijke bewaarder van uw hond, verwachten dat hij er (in redelijkheid) alles aan zal doen om te voorkomen dat uw hond blessures, ziekte, letsel of andere schade oploopt. Desondanks kan MetKeesMee geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel- of andere schade veroorzaakt door of aan uw hond tijdens de wandeling, noch bij zoekraken of overlijden van de hond tijdens de wandeling, noch tijdens vervoer, ophalen en thuisbrengen, tenzij hem grove nalatigheid verweten kan worden.


overeenkomst en sleutelcontract


Bovenstaande tekst vormt, samen met de door u ingevulde vragenlijst en het eventuele sleutelcontract, de overeenkomst die gesloten wordt tussen uitlaatdienst MetKeesMee en u, als eigenaar van de hond(en). Door ondertekening van de overeenkomst verklaart u de inhoud hiervan gelezen en begrepen te hebben, en hiermee akkoord te gaan. Bij beïndiging van de overeenkomst wordt de sleutel aan u teruggegeven, waarna u op het sleutelcontract tekent voor ontvangst.


 

regels, Rechten en plichten uitlaatdienst en hondeneigenaar